W dniu 30 lipca 2018 r. Pani Edyta Niezgoda – Wójt Gminy Żmudź podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”.

Projekt dotyczy zakupu i montażu 166 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 5 pomp ciepła do podgrzewania CWU w budynkach mieszkalnych. Wartość całkowita projektu wynosi 2 064 610,70 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 560 979,89 zł. Projekt będzie realizowany w 2019 roku.
Zadanie będzie realizowane w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.