W dniu 27 sierpnia 2018 r odebrano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104988 L w miejscowości Lipinki „- od km 0+ 000 do km 1+ 380
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

P1090932.JPG P1090939.JPG