W dniu  5 grudnia 2018 r. dokonano odbioru budowy sieci wodociągowej w Żmudzi na ul. Brzozowej.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu  pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź, przebudowa przepompowni wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Żmudź i Żmudź Kolonia”.
Budowę sieci realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-MAX”  Adolf Jochaniuk   ul. Jodłowa 12 ,22-100 Chełm.
Zakres zadania obejmował budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110 mm (średnica zewnętrzna) – długość  424 m;