W dniu 30 października 2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żmudź”.

Zamówienie było realizowane przez firmę Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02 – 884 Warszawa za kwotę 1 744 747,56 zł.
W ramach zadania dokonano montażu 127 instalacji 2 – panelowych, 35 instalacji 3 – panelowych oraz 4 instalacji 4 – panelowych.
Zadanie było realizowane w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wartość ogółem projektu wynosi 1 851 052,72 zł, natomiast dofinansowanie projektu z UE wynosi 1 403 699,82 zł.