W dniu 2 grudnia 2019 r. w Pobołowicach został odsłonięty pomnik upamiętniający ofiary „Marszu Śmierci”. Marsz Śmierci wyruszył 1 grudnia 1939 r. z Chełma.

Wzięło w nim udział około 2000 Żydów w wieku 16 – 60 lat, z czego przeżyło około 200 osób. Niemcy pędzili ich pieszo do Hrubieszowa i dalej do Sokala. W uroczystościach wzięli udział ich potomkowie, którzy przybyli
 z różnych, często bardzo odległych części świata.

W uroczystościach ponadto wzięli udział:
•    Pani Edyta Niezgoda – Wójt Gminy Żmudź wraz z Panem Krzysztofem Gawrjołek – Przewodniczącym Rady Gminy Żmudź;
•    Mieczysław Cisło – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej;
•    Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski;
•    Pan Dawid Drabik – Zastępca Dyrektora Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
•    Czesław Uszyński – Pastor Kościoła Zielonoświątkowego;
•    Pan Dariusz Stocki – Wójt Gminy Kamień wraz z Panem Zbigniewem Czerwonką – Przewodniczym Rady Gminy Kamień;
•    Pan Zbigniew Niziński – Prezes Fundacji „Pamięć, która trwa”;
•    Pan Wojciech Kamiński oraz Pan Mateusz Kliszcz – Przedstawiciele Nadleśnictwa Chełm;
•    Pani Halina Steczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmudzi wraz z uczniami.