W dniu 6 grudnia 2019 r. zorganizowany został przez Gminne Centrum Kultury w Żmudzi „Mikołaj Objazdowy”. W tym roku odwiedził 30 rodzin (60 paczek) w Dryszczowie, Wołkowianach, Pobołowicach i Żmudzi.