Drukuj

Trwają prace przy „Modernizacji (przebudowie) drogi gminnej nr 104995L w miejscowościach Lipinki- Kazimierówka od 0+ 000 do km 0+644"


Przetarg na to zadanie odbył się 11.03.2020 r. wpłynęło 3 ważne oferty.
W dniu  08.03.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z  ul .Grabowiecka 18B, 22-500 Hrubieszów.
Przewidywany termin  zakończenia zdania to 29.05.2020 r.

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje modernizację (przebudowę) odcinka  drogi o długości  644 mb o następującym zakresie:

- wykonanie wzmocnienia z  kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  o grubości  15cm – 2450 m2,  
- ułożenie   nawierzchni bitumicznej na całej powierzchni z betonu asfaltowego AC11W,  50/70  dla ruchu KR1, krawędzie jezdni uszczelnić asfaltem drogowym wg PN-EN 12591  o łącznej grubości konstrukcyjnej   5 cm – 2260m2.
- wykonanie zjazdów indywidualnych do działek z  kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grub. 15 cm – 155 m2.

- mechaniczne  wykonanie, plantowanie i zagęszczanie poboczy 968 m2.
- oznakowanie.

W dniu 15 maja 2020r. dokonano odbioru zadania

P1110101.jpg P1110113.jpg P1110116.jpg

P1110119.jpg P1110139.jpg P1110140.jpg

P1110144.jpg P1110153.jpg