Ułatwienia dostępu

 

POSTANOWIENIE Nr 65/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W CHEŁMIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Żmudź na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Pin It