Ułatwienia dostępu

 

OBWIESZCZENIE

O WYNIKACH WYBORÓW

NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH

Lubelskiej Izby Rolniczej

Komisja Okręgowa nr 47 w Żmudzi

Podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Chełmskim w okręgu dwumandatowym nr 47 w ŻMUDZI.

W w/w okręgu wyborczym wybiera się dwóch członków rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej.

W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów jest większa niż liczba mandatów Komisja Okręgowa ogłasza wyniki wyborów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej:

 L.p.  Nazwisko  Imię/Imiona Data urodzenia  Liczba głosów ważnych 
 1  Olszewski  Daniel    115
 2  Kowalczuk  Marek-Krzysztof    114

 

Zgodnie z Uchwałą KRIR nr 1/2023 z dnia 22.02.2023 r. §14 pkt. 3. Jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostały mandat pozostaje nieobsadzony (…)

Pin It