Ułatwienia dostępu

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Żmudź w sprawie konsultacji społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&action=details&document_id=1945247

Pin It