Kalendarz przedsiębiorcy ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom prawidłowe wywiązywanie się z nałożonych prawem obowiązków. Spora część z nich wynika z przepisów prawa podatkowego. Kalendarz przedsiębiorcy przypomni o terminie zapłaty podatku czy złożenia deklaracji lub innej informacji. Podpowie przy tym jaki formularz złożyć. Kalendarz przedsiębiorcy zawiera najważniejsze terminy wynikające z przepisów prawa podatkowego czy ubezpieczeń społecznych.

 

 

Terminy na dzień 2016-02-15:

2016-02-15 Składki ZUS
Wpłata składek ZUS za styczeń 2016 r. - przedsiębiorcy zatrudniający pracowników oraz inne podmioty (za wyjątkiem osób fizycznych opłacających składki wyłączenie za siebie a także jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
2016-02-15 Podatek od środków transportu
Wpłata I raty podatku od środków transportowych.
2016-02-15 Podatek leśny
Wpłata podatku leśnego za luty 2016 r. - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.
2016-02-15 Deklaracja VAT-UE
Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2016 r. w wersji papierowej.
2016-02-15 Wpłata podatku od nieruchomości za luty 2016 r. - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Terminy na dzień 2016-02-22:

2016-02-22 Wpłata na PFRON
Wpłata na PFRON za styczeń 2016 r.
2016-02-22 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2016 r.
2016-02-22 Podatek PIT
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2016 r.
2016-02-22 Podatek dochodowy
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy za styczeń 2016 r.
2016-02-22 Podatek CIT
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2016 r.
2016-02-22 Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 updof pobranych zaliczek na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego za styczeń 2016 r.
2016-02-22 Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
2016-02-22 Zawiadomienie o kwartalnym wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Terminy na dzień 2016-02-25:

2016-02-25 Podatek VAT
Wpłata podatku VAT za styczeń 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.
2016-02-25 Podatek VAT
Wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2016 r. przez podatników składających VAT-7D.
2016-02-25 Podatek VAT
Złożenie krajowej informacji podsumowującej VAT-27 za styczeń 2016 r.
2016-02-25 Podatek akcyzowy
Wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
2016-02-25 Deklaracja VAT-UE
Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2016 r. w wersji elektronicznej.
2016-02-25 Wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2015 r. oraz złożenie deklaracji z tytułu wyrobów węglowych (AKC-WW).

Terminy na dzień 2016-02-29:

2016-02-29 Podatek dochodowy (PIT-40)
Przekazanie do urzędu skarbowego i podatnikowi (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczą) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku 2015. (PIT-40)
2016-02-29 Informacja o dochodach (PIT-8C)
Przekazanie do urzędu skarbowego i podatnikowi (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł, jak też o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za rok 2015. (PIT-8C)
2016-02-29 Informacja o dochodach (PIT-11)
Przekazanie do urzędu skarbowego i podatnikowi (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2015. (PIT-11)
2016-02-29 Informacja o dochodach (IFT-1R)
Przekazanie do urzędu skarbowego oraz nierezydentowi (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) imiennej informacji o wysokości uzyskanego dochodu/przychodu w roku 2015 (IFT-1R)
2016-02-29 Przekazanie do urzędu skarbowego i podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy lub informacji o dochodach uzyskanych od tego organu za rok 2015. (PIT-40A/PIT-11A)
2016-02-29 Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów.

Terminy na dzień 2016-03-07:

2016-03-07 Składki ZUS
Wpłata składek ZUS za luty 2016 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
2016-03-07 Podatek dochodowy
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznym osobom prawnym z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 updop
2016-03-07 Podatek dochodowy
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, otrzymanych przez podatników CIT.
2016-03-07 Karta podatkowa
Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2016 r.
2016-03-07 Deklaracja CIT-7
Przekazanie podatnikom informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w lutym 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Terminy na dzień 2016-03-10:

2016-03-10 Zgłoszenie INTRASTAT
Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2016 r.
2016-03-10 Składki ZUS
Wpłata składek ZUS za luty 2016 r. - osoby fizyczne opłacające składki na ubezpieczenie wyłącznie za siebie.

Terminy na dzień 2016-03-15:

2016-03-15 Składki ZUS
Wpłata składek ZUS za luty 2016 r. - przedsiębiorcy zatrudniający pracowników oraz inne podmioty (za wyjątkiem osób fizycznych opłacających składki wyłączenie za siebie a także jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
2016-03-15 Podatek rolny
Wpłata I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej.
2016-03-15 Podatek od nieruchomości, leśny i rolny
Wpłata I raty podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego - osoby fizyczne.
2016-03-15 Podatek leśny
Wpłata podatku leśnego za marzec 2016 r. - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.
2016-03-15 Deklaracja VAT-UE
Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty 2016 r. w wersji papierowej.
2016-03-15 Wpłata podatku od nieruchomości za marzec 2016 r. - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Terminy na dzień 2016-03-21:

2016-03-21 Wpłata na PFRON
Wpłata na PFRON za luty 2016 r.
2016-03-21 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2016 r.
2016-03-21 Podatek PIT
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za luty 2016 r.
2016-03-21 Podatek dochodowy
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy za luty 2016 r.
2016-03-21 Podatek CIT
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2016 r.
2016-03-21 Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 updof pobranych zaliczek na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego za luty 2016 r.

Terminy na dzień 2016-03-25:

2016-03-25 Podatek VAT
Wpłata podatku VAT za luty 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.
2016-03-25 Podatek VAT
Wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2016 r. przez podatników składających VAT-7D.
2016-03-25 Podatek VAT
Złożenie krajowej informacji podsumowującej VAT-27 za luty 2016 r.
2016-03-25 Podatek akcyzowy
Wpłata podatku akcyzowego za luty 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
2016-03-25 Deklaracja VAT-UE
Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty 2016 r. w wersji elektronicznej.
2016-03-25 Wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2016 r. oraz złożenie deklaracji z tytułu wyrobów węglowych (AKC-WW).

Terminy na dzień 2016-03-31:

2016-03-31 Deklaracja CIT-8
Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-8 (dla osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).
2016-03-31 Przekazanie do urzędu skarbowego oraz nierezydentowi (podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych) informacji o wysokości uzyskanego przychodu/dochodu (IFT-2R).
2016-03-31 Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA).