Trwają prace przy „Modernizacji (przebudowie) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołkowiany”. Na przedmiotowe zadanie złożono 4 ważne oferty.


W dniu 06.07.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z  ul .Grabowiecka 18B, 22-500 Hrubieszów.
Zamówienia obejmuje modernizację (przebudowę) odcinka drogi o długości 310 m i szerokości 3,5 m o następującym zakresie:


- roboty przygotowawcze na odcinku 310 mb;
- wzmocnienie i poszerzenie podbudowy z kruszywa łamanego;
- ułożenie nawierzchni bitumicznej na całej powierzchni z betonu asfaltowego;
- wykonanie zjazdów indywidualnych do działek z  kruszywa łamanego;
- wykonanie, plantowanie i zagęszczanie poboczy ;
- oznakowanie.

W dniu 24.08.2021 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego, natomiast w dniu 03.09.2021 dokonano odbioru zadania.

Zadanie dotowane ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Wartość robót – 116 511,50 zł
Dotacja celowa – 64 000,00 zł