W ramach projektu „Kompetencje kluczowe dla sukcesu” realizowanego w okresie od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

wspólnie z Partnerem projektu Syntea S.A. Szkoła Podstawowa w Żmudzi oraz Gimnazjum Publiczne w Żmudzi zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT: 34 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, 3 tablice interaktywne, 2 urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie do tworzenia grafiki.

Wartość zakupionego sprzętu to 110 515,50 zł.