W dniu 6 listopada 2017 r. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe dla sukcesu” rozpoczęła się realizacja szkoleń i zajęć dla uczniów.

W ramach szkoleń realizowanych przez partnera projektu Syntea S.A. realizowane są szkolenia w zakresie: Multimedia w reklamie, Kompetencje cyfrowe DIG COMP oraz Programy biurowe w administracji. W ramach zajęć realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żmudzi oraz Gimnazjum Publiczne w Żmudzi realizowane są zajęcia w zakresie: zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia wyrównawcze
z geografii,  zajęcia wyrównawcze z chemii, zajęcia wyrównawcze z przyrody, zajęcia wyrównawcze
 z matematyki i inne.
 Projekt „Kompetencje kluczowe dla sukcesu” jest realizowany w okresie od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wspólnie z Partnerem projektu Syntea S.A.