Trwa montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Żmudź w ramach projektu „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”.

Część 1 zamówienia tj. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żmudź” jest realizowany przez firmę Sanito Sp. z o.o.
ul. Puławska 476, 02 – 884 Warszawa za kwotę 1 744 747,56 zł.

Część 2 zamówienia tj. „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żmudź” jest realizowany przez firmę ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poselska 30,
42 – 200 Częstochowa za kwotę 53 190,00 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.