Trwają prace remontowe w ramach operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez remont zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym w Klesztowie”.

W dniu 21 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Klesztowie a Zakładem Remontu Budynków Raczkowski Wacław z Chełma
w sprawie wykonania robót budowlanych w ramach realizacji operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez remont zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym
w Klesztowie”.

W dniu 21 listopada 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Klesztowie a Województwem Lubelskim w sprawie realizacji operacji „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez remont zabytkowej dzwonnicy przy Kościele Parafialnym w Klesztowie”.