Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 lipca 2018 r.

Celem głównym przedsięwzięcia jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Żmudź dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksowe wykorzystanie OZE za pomocą zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła powietrze w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Żmudź. Projekt dotyczy zakupu i montażu 166 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 5 pomp ciepła do podgrzania CWU w budynkach indywidualnych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje:

  1. Dla gospodarstw domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych, w ramach inwestycji zamontowano 127 kpl.

  2. 2. Dla gospodarstw domowych od 5 do 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych,w ramach inwestycji zamontowano 35 kpl.

  3. Dla gospodarstw domowych powyżej 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 4 absorberów słonecznych, w ramach inwestycji zamontowano 4kpl.

  4. Dla gospodarstw domowych do 6 osób: instalację pompy ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Instalacja składa się z pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem, kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza. W ramach inwestycji zamontowano 5 kpl.

Okres realizacji projektu od 04.05.2016 r. do 31.12.2019 r.

Planowane wskaźniki:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]| rozliczeniowy – 258

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 433,61

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]| rozliczeniowy – 171

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MWt]| rozliczeniowy – 0,60

Wartość całkowita projektu: 1 851 052,72 PLN

Wartość dofinansowania: 1 403 699,82 PLN

 

Wykaz urządzeń i parametrów zamontowanych w ramach inwestycji

 

lp. Urządzenie moc Zapotrzebowanie na energię Redukcja CO2
[kw] [kWh] [kg] przyjeto PC CWU przyjeto PC CWU
1 Pompa ciepła do cwu 2 5934,9 2500 zapotrzebowanie COP
2 2 kolektory słoneczne 3,536 3956,6 1300 85% 2,5
3 3 kolektory słoneczne 5,304 5934,9 2000
4 4 kolektory słoneczne 7,072 7033,5 2600
8400

 

 

Wartości wskaźników

 

lp. Urządzenie Ilość Moc urządzeń Zapotrzebowanie na energię Uzysk Oze Redukcja CO2
[szt] [MW] [MWh] [MWh] [t/rok]
1 Pompa ciepła do cwu 5 0,01 29,6745 18,0166607142857 12,5
2 2 kolektory słoneczne 127 0,449072 502,4882 279,4 165,1
3 3 kolektory słoneczne 35 0,18564 207,7215 119 70
4 4 kolektory słoneczne 4 0,028288 28,134 17,2 10,4
SUMA 171 0,673 768,0182 433,616660714286 258

 

 

lp. Urządzenie moc Zapotrzebowanie na energię Redukcja CO2
[kw] [kWh] [kg] przyjeto PC CWU przyjeto PC CWU
1 Pompa ciepła do cwu 2 5934,9 2500 zapotrzebowanie COP
2 2 kolektory słoneczne 3,536 3956,6 1300 85% 2,5
3 3 kolektory słoneczne 5,304 5934,9 2000
4 4 kolektory słoneczne 7,072 7033,5 2600
8400