Z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i problemy z nią związane zachęcamy do korzystania z profesjonalnego wsparcia fachowców: psychologa oraz terapeuty terapii uzależnień.

Profesjonalne wsparcie psychologa.
Szczegóły pod nr tel. 82 568 01 29 -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi.
Harmonogram pracy psychologa:

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 12 styczeń 2021, 9 luty 2021, 9 marzec 2021, 13 kwiecień 2021, 11 maj 2021, 8 czerwiec 2021, 13 lipiec 2021, 10 sierpień 2021, 14 wrzesień 2021,  12 październik 2021, 9 listopad 2021, 14 grudzień 2021
W godz. 13:00-15:00
Terapeuta ds. uzależnień - aktualny harmonogram pracy terapeuty dostępny jest u Pani Marty Grabowskiej-Piątek w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź,
tel. 82 568 01 82