W dniu 17 czerwca 2018 r. w Wólce Leszczańskiej odbył się Piknik Rodzinny.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Żmudź mieli okazję zintegrować się przy muzyce w wykonaniu zespołu Remedium z Białopola, kiełbasce z grilla oraz wypiekach Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Wólczanki”.

Czytaj więcej ...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Wólczanki” otrzymało grant w wysokości 9 624,00 zł pn. „Przez integrację do aktywizacji” mający na celu włączenie społeczne mieszkańców Gminy Żmudź poprzez zwiększenie ich aktywności i zintegrowania współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.