W dniu 9 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców gminy.

W spotkaniu udział przedstawiciele Policji, w tym I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie mł. insp. Paweł Łuka, Pani Wójt Gminy Edyta Niezgoda, radni gminy, sołtysi oraz inne osoby. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją obrazującą przestępczość na terenie gminy oraz działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa przez chełmską komendę.
Podczas spotkania policjanci promowali aplikację „Moja Komenda’ oraz „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Po raz kolejny była też mowa o roli policjanta dzielnicowego oraz jego zadaniach w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Głos zabrał również uczestniczący w debacie Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, który przedstawił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie omówiona została realizacja wniosków, które wypracowane zostały podczas poprzedniej debaty. Później rozpoczęła się dyskusja, której efektem było wypracowanie kolejnych wniosków, których realizacja w płynie na bezpieczeństwo na terenie gminy Żmudź.