W dniu 5 września 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Dryszczowie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Remont i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby siedziby stowarzyszenia oraz społeczności Dryszczowa”.

Czytaj więcej ...

W okresie od 01.08.2017 r. do 15.09.2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołkowianach realizowała projekt pn. „Remont i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby siedziby stowarzyszenia oraz społeczności Wołkowian”.

W dniu 19 czerwca 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołkowianach podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Remont i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby siedziby stowarzyszenia oraz społeczności Wołkowian”.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
„Dziarskie Wólczanki”,
Środowiskowy Dom Samopomocy „WRZOS”,
Urząd Gminy Żmudź

Zapraszają mieszkańców Gminy Żmudź na

 „Dzień sąsiada – spotkanie integracyjne dla mieszkańców Gminy Żmudź

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Integracja – aktywizacja”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs grantowy „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”i uzyskał bardzo wysokie 27 miejsce spośród 378 złożonych wniosków.