flaga godlo

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach dofinansowania związanego  z  realizacją  wieloletniego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Gmina Żmudź na realizację Programu w roku 2022 uzyskała dotację w wysokości 42 000 zł.
Całkowity planowany koszt programu wynosi 57 000 zł.

Na podstawie aneksu nr 1/2022 wysokość dotacji została zwiększona do kwoty 60 000 zł, środki własne 15 000 zł. Całkowity planowany koszt programu wynosi 75 000 zł.  

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Żmudź na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
  2. Moduł dla osób dorosłych.
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek,

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych. 

Wnioski o świadczenie z programu „Posiłek w szkole i w domu” należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi, ul Kasztanowa 24, 22-114 Ż, w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek - piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00).

Dodatkowe informacje dostępne pod nr. tel.: 82 5681029 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.