Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Środowiskowy Dom Samopomocy "WRZOS" w Wólce Leszczańskiej jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób upośledzonych umysłowo i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.
Celem działalności ŚDS jest organizowanie na obszarze gminy wsparcia społecznego dla osób, które z powodu upośledzenia umysłowego lub zaburzeń psychicznych mają poważne trudności w życiu codziennym.
ŚDS realizuje swoje zadania poprzez:
1) rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej,
2) zwiększenie mobilności i społecznej aktywności osób korzystających z usług ŚDS,
3)  inspirowanie działań służących integracji lokalnej osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

ŚDS świadczy następujące usługi:
1) terapeutyczne;
2) rehabilitacyjne;
3) prozdrowotne;
4) socjalne;
5) wspomagająco-aktywizujące.

ŚDS zarządza Kierownik, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Wójt Gminy Żmudź.
ŚDS funkcjonuje w godzinach 8.00- 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy "Wrzos" jest ośrodkiem wsparcia typu B,C i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Placówka jest ośrodkiem wsparcia typu dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Do ŚDS są kierowane osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika OPS w oparciu o nastepujace dokumenty:

-wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego o korzystanie z usług,

-zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

-zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS

-orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile osoba takie posiada.

 

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy "Wrzos"

Wólka Leszczańska 34 A

22-114 Żmudź

tel./fax 82 568 04 33

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.wrzos.naszsds.pl/