Formularze do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Do ustalenia podatków na 2021 r. w Gminie Żmudź należy zastosować:
- w podatku od nieruchomości: Uchwała Rady Gminy Żmudź Nr XXVI/178/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żmudź na rok 2021
- w podatku rolnym: cenę żyta ogłoszoną przez GUS
- w podatku leśnym: cenę drewna ogłoszoną przez GUS
 
Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych (zarówno deklaracji jak i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny).

W związku z powyższym informujemy, iż wszystkie wzory nowych formularzy podatkowych, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod wskazanym niżej linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/  oraz w Urzędzie Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22 (pok. nr 12)


Podatek rolny - formularze stosowane do 30 czerwca 2019r.

Deklaracja na podatek rolny DR-1 Pobierz druk
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 Pobierz druk
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A Pobierz druk
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B Pobierz druk

Podatek leśny - formularze stosowane do 30 czerwca 2019r.
Deklaracja na podatek leśny DL-1 Pobierz druk
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 Pobierz druk
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A Pobierz druk
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B Pobierz druk

Podatek od nieruchomości - formularze stosowane do 30 czerwca 2019r.
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 Pobierz druk
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 Pobierz druk
Dane o nieruchomościach ZN-1/A Pobierz druk
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B Pobierz druk

 

Sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych Pobierz druk

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpłaty Pobierz druk

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Pobierz druk

 

Informacja o środowisku

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pobierz druk

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Pobierz druk

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Pobierz druk


Gospodarka przestrzenna

Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź Pobierz druk

Prośba o uwzględnienie w planie zagospodarowania przstrzenego zmiany Pobierz druk


USC i ewidencja ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (drukować dwustronnie) Pobierz druk

Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego aktu Pobierz druk

Wniosek o sprostowanie treści aktu Pobierz druk

 

Stypendium szkolne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021-2022

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ RODZINY UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021-2022Inne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz druk

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie, umieszczenie urządzeń- w pasie drogowym Pobierz druk - za zajęcie

Pobierz druk - za umieszczenie

Wniosek - umieszczenie obiektów reklamy Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochrona dróg Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Pobierz druk

Informacja o sposobie zabezpieczenia robót Pobierz druk

Pomoc de-minimis w rolnictwie Pobierz druk

Wniosek o wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź Pobierz druk

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew Pobierz druk

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Pobierz druk

Wniosek o wydanie zaświadczeń Pobierz druk

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Pobierz druk

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie wjazdu na działkę Pobierz druk      Klauzula informacyjna

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan Pobierz druk            Klauzula informacyjna

 

Podatek akcyzowy

Wniosek

Oświadczenie

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna