To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

RYS HISTORYCZNY

Pierwsze zapisy o Żmudzi pochodzą z 1443 roku, dokumenty te potwierdzają przynależność miejscowości do parafii rzymsko katolickiej w Chełmie. W 1505 roku dzisiajsza Żmudź nazywała się Szmodzy. 1661 roku pojawiła się nazwa Żmudź. Jak głosi podanie z tamtych lat, (1410 rok) wyruszyła chorągiew chełmska, która Po samej bitwie król Władysław Jagiełło w nagrodę osiedlił na naszych ziemiach rodowitych Żmudzinów z dawnego księstwa Żmudzkiego, stąd też prawdopodobnie wzięła się nazwa Żmudź. Chociaż niektórzy historycy twierdzą, że staroruskie słowo smudź znaczyło miejsce wielce odludne, smutne i trudno dostępne. Tej teorii zdaje się przeczyć fakt udokumentowany przez heraldyków warszawskich, że pan z nad Żmudzi o nazwisku Żmudzki posiadający znaczny majątek (dwór stał tam gdzie jest dzisiejszy GS), był bliskim przyjacielem króla Stefana Batorego i razem z nim wyprawił się na Gdańsk i Moskwę walcząc o Połock, Psków, Wielkie Łuski.

Żmudź swą intrygującą nazwę zawdzięcza osadnikom z terenu nadbałtyckiej Żmudzi, którzy otrzymali tę ziemię w nagrodę za zasługi w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku.