Kościół parafialny w Klesztowie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP został wzniesiony około 1772 roku z fundacji Węglińskich dla unitów.

Kościół w 1875 r. po kasacie unii został zamieniony na cerkiew prawosławną a w 1920 roku został wyświęcony na kościół rzymskokatolicki. Kościół był restaurowany w latach 1927 i 1958. Obiekt jest jednonawowy z późnobarokową polichromią Gabriela Sławińskiego. W skład zespołu architektonicznego wchodzi jeszcze dzwonnica, organistówka, przytułek i plebania.