LICZBA DRÓG

OGÓŁEM MB

NAWIERZCHNIA ULEPSZONA MB

GRUNTOWA MB

ASFALTOWA MB

BETONOWA MB

148

229 095

20 091

172 706

20 143

15 155

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Gmina zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wody w miejscowości Żmudź , a następnie poprzez sieć wodociągową i przyłącza, woda jest dostarczana do poszczególnych gospodarstw.

Długość sieci wodociągowej wynosi 61,1 km .

Na 17 sołectw występujących w gminie zbiorczą sieć wodociągową posiada 12 sołectw w tym jedno posiada częściową zbiorczą sieć wodociągową.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Gmina posiada zbiorczą sieć kanalizacyjną o długości 12,82 km.

Do sieci kanalizacyjnej podłączone są gospodarstwa sołectwa Żmudź i Wólka Leszczańska

Na terenie gminy funkcjonuje 2 oczyszczalnie ścieków w miejscowości Żmudź i Wólka Leszczyńska.

Ze względu na rozproszoną zabudowę na terenie gminy funkcjonują 182 przydomowe oczyszczalnie ścieków.