LICZBA DRÓG

OGÓŁEM MB

NAWIERZCHNIA ULEPSZONA MB

GRUNTOWA MB

ASFALTOWA MB

BETONOWA MB

148

229 095

20 091

172 706

20 143

15 155

 

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Żmudź