To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Wzorem lat ubiegłych Gmina Żmudź wspólnie z Gminami skupionymi przy Leśniowskiej Grupie Zakupowej wynegocjowała stawki za sprzedaż energii elektrycznej. Została zawarta umowa z PGE Obrót S. A. z siedzibą w Rzeszowie obowiązująca do 31.12.2017 roku.Na terenie Gminy energia eletryczna dostarczana jest do 29 odbiorców prądu., są to strażnice OSP, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, ujęcia wody i obiekty użyteczności publicznej.

Na terenie Gminy funkcjonuje oświetlenie drogowe, które zapewnia bezpieczeństwo ruchu drogowego jak i poruszających się osób w 16 miejscowościach. Łącznie zainstalowanych jest 260 lamp oświetleniowych, do których w ramach w/w umowy do dostarczana jest energia elektryczna.

Czas świecenia lamp ustala się z mieszkańcami, aktualnie tj. 30 min po zachodzis słońca do godz. 21.00 z wyłączeniem osiedla mieszkaniowego w Żmudzi i stacji trafo Żmudź 1.

Od miesiąca maja do końca września oświetlenia poza wymienionymi dwoma obwodami zostaje wyłączone.

Bieżące awarie i usterki urządzeń elektrycznych usuwane są przez pracowników posterunku energetycznego w Wojsławicach.

Konserwacją i obsługa urządzeń oświetlenia drogowego zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie.

Warunki umowy z PGE i Gminą Żmudź negocjowana są corocznie.