Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żmudź w okresie od stycznia 2021 r.

 

 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
 
 
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Pobierz
 
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  Pobierz
Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenie masy odpadów komunalnych w gminie Żmudź w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017 Pobierz

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok Pobierz

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok Pobierz

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok Pobierz

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok Pobierz
Ulotka informacyjna Gminy Żmudź Pobierz
Ulotka ogólna Pobierz
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pobierz

Informacje o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żmudź Pobierz


 

UCHWAŁY:

 • UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Pobierz
 • UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Pobierz
 • UCHWAŁA NR XI/90/2015 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Pobierz
 • UCHWAŁA NR XVI/134/2016 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz
 • UCHWAŁA NR XVII/147/2016 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź Pobierz
 • UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXIX/234/2017 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXIX/235/2017 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXIX/237/2013 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXVI/204/2012 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXVI/205/2012 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXVI/206/2012 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXVI/207/2012 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez własciciela nieruchomosci Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXVI/208/2012 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXXII/278/2013 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmudź Pobierz
 • UCHWAŁA NR XXXIII/256/2018 RADY GMINY ŻMUDŹ z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Pobierz