Na terenie Gminy występują liczne obiekty zabytkowe:

1) w miejscowości Dryszczów

2) w miejscowości Klesztów

 • architektoniczny zespół sakralny: kościół rzymskokatolicki z 1772 r. wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, dzwonnica, przytułek, dom kościelny, plebania wraz z częścią działki.

3) w miejscowości Pobołowice

 • młyn wodno-gazowy
 • cmentarzyska kurchanowe

4) w miejscowości Puszcza

5) w miejscowości Wólka Leszczańska

 • murowany zajazd z 1795 r.
 • pozostałości zespołu dworsko – parkowego – park podworski z 1874 r.

6)w miejscowości Żmudź

 • kościół drewniany (dawna cerkiew greckokatolicka) z 1753 r.
 • dzwonnica drewniana z końca XVIII w.
 • murowana kapliczka z końca XIX wieku
 • murowany budynek Urzędu Gminy z 1905roku
 • pozostałości zespołu dworskiego
 • murowana gorzelnia i magazyn z XIX wieku

Ponadto w Gminie znajdują się również cmentarze i mogiły:

 • miejscowość Bielin – cmentarz ewangelicki z końca XIX wieku
 • miejscowość Klesztów– cmentarz rzymskokatolicki z 1 poł. XX wieku
 • miejscowość Leszczany – cmentarz greckokatolicki z 1 poł. XIX wieku, cmentarz ewangelicki z końca XIX wieku, cmentarz prawosławny z końca XIX wieku,
 • miejscowość Pobołowice – cmentarz prawosławny z 2 poł. XIX wieku
 • miejscowość Roztoka – cmentarz prawosławny z 1 poł. XX wieku
 • miejscowość Syczów– cmentarz ewangelicki z XIX wieku
 • miejscowość Żmudź – cmentarz rzymskokatolicki z 2 poł. XIX wieku, cmentarz jeńców radzieckich z XX wieku