Dyrektor Zespołu Szkół CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w Siennicy Różanej zaprasza do odwiedzenia strony szkoły i zapoznania się z ofertą edukacyjną.

http://www.ckrsiennica.pl/