Urząd Gminy Żmudź prowadzi usługę powiadamiania SMS dla mieszkańców. Polega ona na przekazywaniu ważnych informacji drogą krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych na telefon komórkowy.

W celu zamówienia usługi powiadamiania SMS wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, w którym musimy podać imię i nazwisko, numer swojego telefonu komórkowego, oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełniony papierowy formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Żmudź lub w pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Poprzez system powiadamiania SMS subskrybenci informowania są m.in. o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, szkoleniach dla mieszkańców, komunikatach o przerwach w dostawie mediów oraz innych powiadomieniach związanych z funkcjonowaniem urzędu.

Systemem zarządza Urząd Gminy Żmudź. Więcej informacji: (82) 568 01 82.

Usługa jest bezpłatna.

REGULAMIN USŁUGI "SERWIS SMS GMINY ŻMUDŹ"

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS

OŚWIADCZENIE – REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS

 

Transmisje video z obrad sesji Rady Gminy Żmudź - dostępne będą w menu: DLA MIESZKAŃCÓW - SESJE RADY GMINY ŻMUDŹ - TRANSMISJE VIDEO
lub bezpośrednio pod linkiem TUTAJ
Jeżeli podczas sesji obraz się nie pojawi proszę odświeżyć przeglądarkę - np. klawisz F5 na klawiaturze.

Nagrania archiwalne dostępne bedą również na kanale Gminy Żmudź w serwisie youtube.com (powyższy link)