Sprawy w Urzędzie Gminy  załatwia się  niezwłocznie bez zbędnej zwłoki .
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca , a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż dwa miesiące.
Przepisy szczególne określają inne terminy  załatwienia spraw.