Podatki i opłaty lokalne

 

Uchwały Rady Gminy Żmudź:

1) w sprawie deklaracji podatkowych: ( podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych);

2) w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

3) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

4) w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

5) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

Opłata skarbowa - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2015 r. poz.783/.

 

Opłata prolongacyjna

Uchwała XIV/119/2016 Rady Gminy Żmudź z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Żmudź.

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Żmudź z dnia 24 września 2015r w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową , przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg