Sprawy i wnioski wpływające do Urzędu Gminy są załatwiane zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego