Aktualności

Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa I ETAP wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Rozpoczęto realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa wraz z budową oświetlenia ulicznego”.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź na lata 2020-2028

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Żmudź z dnia 14 marca 2021 roku

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź 2020-2028 (Projekt)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Gmina Żmudź przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, pozyskano środki finansowe w wysokości 53 856,00 zł na realizację programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Gmina Żmudź przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 i 20 kwietnia odbędzie się objazdowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. komputerów, monitorów, telewizorów, lodówek, pralek, wiertarek, telefonów, świetlówek itp. Sprzęt musi być kompletny tzn. nie może być wymontowany np. silnik lub agregat. Sprzęt należy wystawić do godz. 800 przed posesją przy drodze publicznej. W przypadku miejsc trudno dostępnych prosimy o telefon do Urzędu Gminy Żmudź – 82 568 01 82.

Gmina Żmudź uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 927 508,22 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.