Aktualności

Zapraszamy mieszkańców Sołectwa Żmudź na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku o godz. 1900 w Gminnym Centrum Kultury. Przedmiotem spotkania są sprawy dotyczące Funduszu sołeckiego na 2022 rok. Serdecznie zapraszamy.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź

Wójt Gminy Żmudź informuje mieszkańców miejscowości Pobołowice - Kolonia, że dnia 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w Świetlicy w Wołkowianach odbędzie się zebranie wiejskie kontynuujące zadanie związane z nadaniem nazw ulic w miejscowości Pobołowice - Kolonia.

Wójt Gminy Żmudź informuje mieszkańców miejscowości Wołkowiany, że dnia 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w Świetlicy w Wołkowianach odbędzie się zebranie wiejskie kontynuujące zadanie związane z nadaniem nazw ulic w miejscowości Wołkowiany.

21 maja ruszyła dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie w ramach kampanii „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”, prowadzi rekrutację do nowego rodzaju służby w wojsku jakim jest - dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.

Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 130 000,00 zł w ramach drugiego naboru z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Wszystkie wnioski złożone przez gminę otrzymały dofinansowanie we wnioskowanej wysokości.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” w Wólce Leszczańskiej mogą cieszyć się z nowego samochodu.

26 maja to jedyny dzień w roku poświęcony wszystkim Mamom - tym młodym i uśmiechniętym, tym miłym i bardziej doświadczonym oraz tym radosnym ze srebrnymi nitkami na głowie.