Aktualności

Obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Gminie Żmudź ograniczone były do Mszy Świętych w Kościele w Żmudzi i Klesztowie oraz złożenia kwiatów przez delegację gminną pod pomnikami Pamięci Narodowej w Wołkowianach i Klesztowie.

Rozpoczęto realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Leszczańska”. Przetarg na wyżej wymienione zadanie odbył się 29.01.2021r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert.

Rozpoczęto realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 122309L w miejscowości Leszczany na odcinku 0,480 km. Przetarg na wyżej wymienione zadanie odbył się 19.01.2021r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 4 oferty.

Gminne Centrum Kultury w Żmudzi przedstawia twórcę ludowego Panią Zofię Bojczuk.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi w dniu 22 kwietnia 2021 r. otrzymał pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski informują, że zgodnie z harmonogramem szczepień Ministerstwa Zdrowia, od 26 kwietnia rusza rejestracja do Powiatowych Punktów Szczepień.
Lokalizacja punktów na terenie Powiatu Chełmskiego: 

Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa I ETAP wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Rozpoczęto realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa wraz z budową oświetlenia ulicznego”.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”