Aktualności

W miejscowości Puszcza Gm. Żmudź została zbudowana strzelnica – jak twierdzą znawcy tematu – najlepsza w naszym powiecie.

Dnia 6 września 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyło się wspólne czytanie "Przedwiośnia" S.Żeromskiego. Już po raz kolejny mieliśmy okazję włączyć się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Już po raz czwarty Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie była gospodarzem i organizatorem IV Turnieju Muzyków Prawdziwych, który odbył się
w dniach 07 - 09 września 2018 r.

W dniu 27 sierpnia 2018 r odebrano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104988 L w miejscowości Lipinki „- od km 0+ 000 do km 1+ 380
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

W dniu 30 lipca 2018 r. Pani Edyta Niezgoda – Wójt Gminy Żmudź podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”.

W dniu 9 sierpnia 2018r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa  drogi gminnej nr 122309L od km 0+007 do km 0+200 w miejscowości Leszczany Drugie"

Dnia 07 sierpnia  2018 roku Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zorganizowało wycieczkę dzieci do Chełma. Dzieci zwiedziły podziemia kredowe znajdujące się pod miastem,

W lipcu br. rozpoczęła się inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104988 L w miejscowości Lipinki - od km 0+ 000 do km 1+ 380".

Czytaj więcej ...

W dniu 21 lipca 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w  Żmudzi zorganizowany został Dzień Seniora.