Aktualności

W dniu 4 listopada 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia urodzin najstarszej mieszkanki gminy Żmudź - Pani Bronisławy Konc.

Przy udziale środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego i środków budżetu gminy realizowano inwestycję pn „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości  Ksawerów od km 1 + 109 do km 1 + 409„

W dniu 15.10.2016  w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora.

W dniach 26-30 wrześniach 2016r. w ramach Europejskich Dni Języków Gimnazjum Publiczne w Żmudzi po raz pierwszy zorganizowało w murach swojej szkoły warsztaty języka angielskiego dla swoich uczniów

Od 17 października 2016 r. dla mieszkańców miejscowości Żmudź obowiązują  zmniejszone opłaty za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, gdy konieczność zmiany tych dokumentów spowodowana została nadaniem nazw ulicom w miejscowości Żmudź.

Dnia 3 września 2016r. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Publiczne w Żmudzi włączyły się w akcję Narodowego Czytania lektury Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”.


W dniu 21 sierpnia 2016 r. w Żmudzi odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą Świętą Polową celebrowaną przez księdza proboszcza Dariusza Stefanka, księdza proboszcza Jacka Barteckiego, księdza Marcina Zielińskiego oraz ojca Jarosława Kędzię.

W dniu 10 lipca 2016 r. w Wólce Leszczańskiej odbył się „Dzień sąsiada” – spotkanie integracyjne dla mieszkańców Gminy Żmudź. W ramach imprezy odbyły się konkurencje sportowe.

3 lipca w Strachosławiu Gm. Kamień odbył się XIX Turniej Gmin „Między nami sąsiadami”. W Turnieju wzięło udzial 7 gmin oraz reprezentacja z Ukrainy. Naszą Gminę reprezentowali: