Aktualności

W dniu 30 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego po wejściu w życie nowej ustawy o ekonomii społecznej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich. Celem konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Koła Gospodyń Wiejskich mają czas na zgłoszenie do 31.03.2023 r.

W dniu 28 marca 2023r. Wójt Gminy Żmudź – Pani Edyta Niezgoda przy kontrasygnacie skarbnika gminy – Pani Marty Mikołajczyk podpisały umowę na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 122379L w miejscowości Żmudź” – kwota dofinansowania to 286 005, 74 - łączny koszt realizacji zadania wynosi 572 011,47 oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 104993L w miejscowości Żmudź” - kwota dofinansowania to 810 332,68 - łączny koszt realizacji zadania wynosi 1 620 665,35.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021 PLUS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi po raz kolejny przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniu 24 marca 2023 r dokonano odbioru robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Leszczanach.

W ramach zadania inwestycyjnego na budynku wymieniono pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej gładkiej na panele z blachy stalowej powlekanej, przedłużono krokwie oraz wykonano podbitkę dachową.

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych, Wólka Leszczańska 34 A, gm. Żmudź realizuje projekt pn. „Udostępnij kulturę” finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura dostępna.

W ramach projektu na terenie gminy Żmudź zostanie zorganizowany plener malarski z udziałem artystów oraz osób niepełnosprawnych, zwiedzanie Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Galerii Artystycznej Pieńków.

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych w Wólce Leszczańskiej gm. Żmudź realizuje zadanie pod nazwą „Punkt konsultacji psychologicznych” finansowany ze środków PFRON.

W okresie od 20 marca 2023r. do 30 czerwca 2023r. ze wsparcia psychologa mogą skorzystać osoby niepełnosprawne wymagające tej formy pomocy.