Aktualności

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie zaprasza na szkolenie rolnicze.
Tematem szkolenia będą „Dopłaty bezpośrednie w 2023 roku na nowych zasadach” w tym Warunkowość i Ekoschematy.

Szkolenie odbędzie się dnia 21 lutego 2023 roku o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi.

Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Żmudź (ul. Lipowa i ul. Akacjowa). Przyznana kwota dofinansowania to 1 096 338,42 zł, co stanowi 50 % wartości całej inwestycji.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie przebudowanych 1,5 km dróg gminnych

Gmina Żmudź podpisała umowę na realizacje zadania „Zachowanie i udostepnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Maziarnia oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczany”.

W ramach realizacji zadania w świetlicy wiejskiej w Maziarni przewiduje się malowanie pokrycia dachowego, prace wewnętrzne , wymiana instalacji elektrycznej, wyprawę elewacyjną budynku oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej.

We wtorek 27 tycznia w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy z Panem Marcinem Ociepa – Wiceministrem Obrony Narodowej.

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Dnia 18 stycznia 2023r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żmudzi odbyły się Regionalne Zawody Rowerowe na Trenażerach Multimedialnych. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Gminy Żmudź, Peleton Sklep Rowerowy Chełm, Gminne Centrum Kultury w Żmudzi, Gminny Klub Kolarski Peleton Okszów oraz Szkoła Podstawowa w Żmudzi.