Aktualności

Gmina Żmudź podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST

Gmina Żmudź podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

15 marca 2022 r. druhowie z jednostek OSP Żmudź, OSP Dryszczów oraz OSP Wołkowiany pomagali przy załadunku pomocy humanitarnej dla Ukrainy z magazynów mieszczących się w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej. Akcja została zorganizowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Bezpłatna pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy udzielana przez adwokatów z Lubelskiej Izby Adwokackiej

Informujemy, że z dniem 14 marca 2022 r. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Punkty czynne będą według dotychczasowego harmonogramu. W Gminie Żmudź - każdy piątek w godz. 7.30-11.30

Osoba uprawniona nadal może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z Covid-19 oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, udzielanie porad odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 82 562 75 07, lub za pomocą strony internetowej – https://np.ms.gov.pl

ZBIÓRKA OPON

Urząd Gminy Żmudź informuje, że w dniach 16 – 17 marca 2022 roku w godz. 800 – 1400 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żmudzi planowana jest bezpłatna zbiórka opon, także rolniczych od mieszkańców Gminy Żmudź.

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2022 – 2030 zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Strategia Rozwoju Gminy jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o środki finansowe na realizacje projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, tj. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027

W celu zapewnienia jak najszerszej możliwości dostępu do udzielania informacji prawnych osobom przekraczającym granicę w związku z wojną w Ukrainie, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zapewniają nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy, w związku z wojną w Ukrainie, jak również ich osobom bliskim przebywającym w kraju.

Czytaj więcej ...