Aktualności

Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna w Żmudzi w 2023 r. będzie realizowana przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA i udzielana w piątki w godz. 8.30-12.30 przez panią Agnieszkę Kwiatkowską

Turniej Strzelecki o Puchar Wójta Gminy Żmudź

Konkurs Wiedzy o Programie "Czyste Powietrze"

REGULAMIN

Zgoda rodzica na udział w Turnieju Strzeleckim

Nowy rok w Gminie Żmudź rozpoczynamy od niewielkich zadań, które będą służyły naszym mieszkańcom.

  • Altana przy świetlicy wiejskiej w Leszczanach zyskała efektowne podłoże z kostki brukowej.
  • W miejscowości Wólka Leszczańska wydzielono i wybrukowano teren przeznaczony pod kontenery na odpady komunalne
  • W Wołkowianach przy świetlicy utwardzono teren na którym zostanie zamontowany garaż na potrzeby OSP Wołkowiany oraz przebudowano chodnik przy Kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Urząd Gminy Żmudź informuje, że od  dnia 1 grudnia 2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127)  wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wójt Gminy Żmudź informuje, że od dnia 02.01.2023 r. w Urzędzie Gminy Żmudź można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla (orzech, groszek) na 2023 rok

Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.  

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r.

W dniu 21 grudnia 2022 r. Koło Strzeleckie LOK „STRAŻAK” Żmudź wspólnie z kadrą Szkoły Podstawowej w Żmudzi, po raz pierwszy zorganizowało dla uczniów klas VI, VII i VIII Trening Strzelecki.

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość strzelania z broni pneumatycznej tzw. wiatrówek o kalibrze 4,5 mm. Trening miał na celu zapoznanie uczniów z bronią oraz wykonanie kilku strzałów na odległość 10 metrów.

Urząd Gminy Żmudź zaprasza mieszkańców gminy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze na spotkanie informacyjne, które odbędzie się Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 1300.