Aktualności

IV GMINNE MIKOŁAJKOWE ZAWODY ROWEROWE NA TRENAŻERACH MULTIMEDIALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻMUDZI

W dniu 6 grudnia 2022r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żmudzi odbyły się IV Gminne Mikołajkowe Zawody Rowerowe na Trenażerach Multimedialnych. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy Żmudź, Szkoła Podstawowa w Żmudzi, Gminny Klub Kolarski Peleton Okszów, Peleton Sklep Rowerowy. Patronat medialny sprawował tygodnik lokalny ,,Nowy Tydzień”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Żmudź do korzystania z siłowni w Szkole Podstawowej w Żmudzi. Siłownia otwarta jest w dniach od środy do niedzieli w godz. 15.00-20.00

W dniu 1 grudnia 2022 r dokonaliśmy odbioru robót na zadaniu pn: „Remont drogi gminnej, oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 17 i 62, obręb Wólka Leszczańska, Gmina Żmudź".
Remont drogi zrealizowany był przy współpracy Lasów Państwowych- Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chełm w ramach przedsięwzięcia wspólnego na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i realizacji innych zadań.

Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104987L w miejscowości Maziarnia” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014- 2020.

Wójt Gminy Żmudź informuje, że od dnia 25 listopada 2022 roku rusza dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych. Cena za 1 tonę węgla wynosi 2000,00 zł.

Z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków, węgiel wydawany będzie zgodnie z kolejnością wpływu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego do Urzędu Gminy Żmudź. Zainteresowane osoby zawiadamiane będą telefonicznie o terminie odbioru węgla.

W związku z częstymi awariami pomp znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach w Żmudzi prosimy o nie wyrzucanie do kanalizacji nawilżanych chusteczek dla dzieci oraz innych odpadów tj. obierek, odpadów spożywczych, gąbek do naczyń, druciaków itp.

Wysokie koszty napraw urządzeń kanalizacyjnych będą powodowały znaczący wzrost cen za ścieki.

Gmina Żmudź wzięła udział w akcji „Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce wnioskowały o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców pod wnioskiem. Dzięki zebranym głosom gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania, dzięki temu przy budynku Urzędu Gminy postawiony został 10-metrowy maszt na którym powiewa flaga narodowa.

Trwa realizacja zadania finansowanego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Budowa budynku szatni na boisku sportowym”.

Do chwili obecnej zostały wykonane wykopy i ławy fundamentowe (zbrojenia, szalunki i betonowanie), ponadto wykonano nowe przyłącze wodociągowe.