Aktualności

Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie w wysokości 206 800,00 złPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno – informacyjnej dla mieszkańców korzystających z usług urzędu gminy.
W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane polegające na dostosowaniu toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami, wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych dostoswanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wymianie źródeł światła na równomiernie oświetlające podłogę.

W związku z trwającą ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD "Ziemi Chełmskiej", zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie Ankiety "Poziom satysfakcji mieszkańców". Link do ankiety:

We wrześniu dokonaliśmy odbioru prac na drogach gminnych w miejscowości Żmudź i Klesztów. Inwestycje dotyczyły przebudowy dróg na odcinkach:
👉Żmudź ul. Świerkowa – 997m
👉Żmudź droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 199m
👉Klesztów ul. Południowa o długości 1465 m

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Czytaj więcej ...

W dniu 11 września 2022 r. przy bardzo deszczowej pogodzie, dwie drużyny z jednostki OSP Żmudź: męska oraz kobieca wzięły udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Wierzbicy.

Z terenu powiatu chełmskiego udział w zawodach wzięło łącznie 15 drużyn męskich oraz 8 kobiecych.

W ramach realizacji projektu „Zioło ma moc” w dniach 9 i 12 września w świetlicy wiejskiej w Pobołowicach przeprowadzone zostały dwudniowe warsztaty zielarskie dla mieszkańców gminy Żmudź. Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu stosowania zioła w codziennym życiu, uczyli się rozpoznawać zioła, poznali techniki zbierania i przechowywania ziół.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Żmudź do udziału w zebraniach sołeckich z udziałem Pani Wójt Gminy Żmudź – Edyty Niezgoda w sprawie Funduszu Sołeckiego oraz innych spraw organizacyjnych.
Zebrania odbędą się wg. harmonogramu:

W dniu 9 września 2022 r. Wójt Gminy Żmudź Edyta Niezgoda podpisała umowę z Wykonawcą - Gminnym Zakładem Obsługi Sp. z o.o, Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Kamolę przy udziale Pana Michała Mączki reprezentującego Bank Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadanie pod nazwą „Budowa budynku szatni na boisku sportowym”.