Aktualności

W trzech gminach powiatu chełmskiego, tj. Białopolu, Żmudzi i Dorohusku rozpoczął się nabór chętnych do programu „Dom bez rachunków”. Organizatorem projektu jest Spółdzielnia Energetyczna Ziemi Chełmskiej, która przy wsparciu władz samorządowych przygotowała projekt skierowany dla społeczności lokalnej tych trzech gmin.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej ...

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to wsparcie dla obywateli, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zwiększa limit paliwa - ze 100 do 110 litrów - zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) wzrasta z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

Informujemy, że w 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna w Żmudzi będzie świadczona w piątki w godz. 7.30-11.30 przez pana Rafała Kuźmę

Czy w magiczny, świąteczny czas można podarować coś lepszego niż chwile zadumy, radości, piękna i uniesienia? Nie... Dlatego zespół "zGRAny Band" zabrał mieszkańców Gminy w niezwykłą bożonarodzeniową podróż muzyczną w pierwszą niedzielę stycznia tego roku w Kościele Parafialnym w Żmudzi.

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego rozpoczął nabór do XVI edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego, co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do projektu Marka Lubelskie jest bezpłatne.