Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź na lata 2020-2028

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Żmudź z dnia 14 marca 2021 roku

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żmudź 2020-2028 (Projekt)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Gmina Żmudź przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, pozyskano środki finansowe w wysokości 53 856,00 zł na realizację programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Gmina Żmudź przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gmina Żmudź uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 927 508,22 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.


Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Wójt Gminy Żmudź informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/387/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych