Aktualności

POSTANOWIENIE Nr 65/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W CHEŁMIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Żmudź na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zaktualizowane dokumenty dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu 27 maja 2023r. przy Szkole Podstawowej w Żmudzi odbył się 3 wyścig  V Gminnej Szkolnej Ligi Rowerowej ze Św. Janem Pawłem II. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z 3 wyścigu, który odbył się w Żmudzi w ramach V Gminnej Szkolnej Ligi Rowerowej ze Św. Janem Pawłem II.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Żmudź przedstawia Radzie Gminy Żmudź Raport o stanie Gminy Żmudź za 2022 rok w terminie do 31 maja 2023 r. Raport o stanie Gminy Żmudź za 2022 rok obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Żmudź za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

W dniu 24 maja w świetlicy w Wólce Leszczańskiej odbyło się drugie spotkanie z serii "Danie Wspólnych Chwil" Fundacji Biedronki. Stowarzyszenie „Dziarskie Wólczanki” przy wsparciu finansowym Fundacji Biedronki ma możliwość przygotowania obiadów dla seniorów z terenu Gminy Żmudź i okolic.

INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

Podstawa prawna: art.158-175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 poz. 217) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

W sobotę 20 maja odbył się w Żmudzi już IX Zlot Motocyklowy, który w tym roku zgromadził – ok. 450 motocyklistów. Odwiedzili nas miłośnicy jednośladów nie tylko z regionu ale i z całej Polski.

Zlot rozpoczął się od Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Żmudzi w intencji motocyklistów, której przewodniczył ks. Dariusz Stefanek, inicjator tej imprezy. Po mszy świętej odbyło się poświęcenie motocykli, podczas którego księża udzielili błogosławieństwa i ochrony dla wszystkich użytkowników jednośladów.