Ułatwienia dostępu

 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
 
 
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Pobierz
 
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  Pobierz
Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenie masy odpadów komunalnych w gminie Żmudź w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017 Pobierz

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok Pobierz

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok Pobierz

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok Pobierz

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok Pobierz
Ulotka informacyjna Gminy Żmudź Pobierz
Ulotka ogólna Pobierz
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pobierz

Informacje o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żmudź Pobierz

 

Pin It